banner

We love to create unique, successfull templates for your websites

countdown Timer Expired

Days
Hours
Minutes
Seconds
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ Вчені записки Університету «КРОК»

Зважаючи на структуру іноземних інвестицій в Україну, понад 20 % в яких припадає на підприємства оптово-роздрібної торгівлі, можна припустити вагомість саме такого інтересу. Відтак у політико-економічному контексті можливо прогнозувати лобіювання такими інвесторами лібералізації та розширення внутрішніх ринків і запровадження, принаймні фрагментарного, протекціонізму із жорсткими монетарними та фіскальними обмеженнями. І навпаки, здійснення саме такої комбінації економічної політики сприятиме залученню інвесторів зазначеного типу. Через це на даному етапі в умовах України будь-яке зменшення тарифних і нетарифних бар’єрів на шляху імпорту, що відбувається в процесі просування країни до СОТ, об’єктивно сприяє зменшенню припливу іноземних інвестицій виробничого призначення. У сфері мобілізації та розширення інвестиційних ресурсів підприємств стратегія повинна спиратися на заходи щодо сприяння зростанню обсягів виробництва національних товаровиробників, зниженню рівня витрат виробництва та підвищенню його ефективності, орієнтуватися на активізацію процесів капіталотворення на підприємствах. Пріоритет у політиці стимулювання інвестиційних процесів має надаватися “точкам економічного зростання”, спроможним швидко розвивати виробництво, фінансовим ресурсам, розвиток яких матиме мультиплікаційний ефект для інших виробництв та галузей народного господарства. Слід стимулювати реструктуризацію підприємств, яка забезпечить покращання управління активами, впровадження ефективного фінансового планування, відновлення мотивів до довгострокової інвестиційної діяльності підприємства.

інвестиційна стратегія україни

По-друге, як свідчить світовий досвід, мережа малих і середніх підприємств надає суттєву підтримку діяльності великих компаній, зменшуючи для них трансакційні та різного роду непродуктивні витрати, рівень ризиків тощо. Такий “симбіоз” сприяє підвищенню рівня прибутковості обох сторін. Удосконалено механізм залучення інвестицій через індустріальні парки.

Україна може збільшити інвестиційні можливості в енергосекторі до майже $400 мільярдів

Вкладаючи кошти в стимулювання споживчого попиту, суспільство відволікає їх від інвестиційного і інноваційного напрямків (точніше, ці кошти йдуть на поповнення інвестиційного потенціалу довгим шляхом, значно втрачаючи на ньому в обсязі). Рішення про концентрацію коштів на реалізацію інноваційних проектів, у свою чергу, веде до відносного зменшення обсягів споживання та поточного виробництва й інвестування. Туган-Барановський, у довгостроковій перспективі саме технологічні зрушення формують сукупний попит. Отже, вкладаючи кошти в інновації, суспільство закладає підвалини довгострокової стратегії формування внутрішнього ринку товарів споживчого та виробничого призначення.

Відновлення та розвиток мотивації суб’єктів господарювання та населення до інвестування, спрямування інвестицій до реального сектору економіки, на здійснення позитивних структурних зрушень. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі. Для відбудови зруйнованих ворогом промислових об’єктів у найближче десятиліття Україна потребуватиме принаймні 14 млрд дол., ще 4 млрд дол. Під час Міжнародної конференції з відновлення України, що відбулася в Лондоні, іноземні інвестори зацікавились проєктами в Україні, втім, поширення страхових полісів є важливим для них, аби забезпечити відчуття стабільності для інвестицій. Доведено, що завдяки продуманій інвестиційній політиці держави, можна здійснювати структурну перебудову економіки, підвищуючи її рі- вень міжнародної конкурентоспроможності та збільшуючи експортний потенціал.

У статті розглянуто суть поняття «інвестиційна привабливість» та визначено основні передумови для залучення коштів у економіку України. Зосереджено увагу на результатах впливу економічних, соціальних та геополітичних https://petrovich.house/ факторів на інвестиційну привабливість країни. Таким чином, у 2023 році за умови продовження бойових дій українській владі доведеться буквально битися за кожний долар інвестицій у вітчизняну економіку.

Сьогодні країнами, що розвиваються, накопичено значний досвід економічного впливу на діяльність іноземного капіталу. Йдеться про законодавство про іноземні капіталовкладення, механізми митного і податкового регулювання, антимонопольної політики, державного контролю за цінами та захистом споживача, законодавство про передачу технологій, захист інтелектуальної власності, торгівлю патентами і товарними знаками тощо. Загалом в Україні необхідно сформувати національну модель інвестиційного законодавства на зразок Кодексу іноземних інвестицій, які існують у багатьох країнах. Це дозволить врегулювати стандарти поведінки ТНК та механізми адміністративного контролю за їхнім виконанням.

Постраждалі від підриву Каховської ГЕС отримають одноразову грошову допомогу від держави

Згідно з дослідженням EY , потенціал розвитку локального ринку визнано ключовою перевагою для інвесторів, навколо якої варто позиціонувати економіку України. Також за потенціалом Nearshoring (глобальний тренд з перенесення інвесторами виробництва у більш «дешеві» країни та диверсифікації ланцюгів поставок) Україна, з урахуванням вартості робочої сили та природних можливостей, займає перше місце у світі та друге місце в Європі у рейтингу Savills Nearshoring Index 2020. За рахунок кредитів українських банків та інших позик фінансувалися лише 3,3% капітальних інвестицій в Україні за 9 місяців 2021 року, тоді як понад 72% капітальних інвестицій фінансувалося за рахунок власних коштів підприємств, близько 13% – за рахунок державного та місцевих бюджетів. Як підвищити інвестиційну привабливість країни та залучити таку кількість інвестицій, які були б локомотивом розвитку держави та вивели її до числа провідних країн? Це питання постійно задають собі як керівники Уряду так і пересічні громадяни.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Інакше кажучи, потрібні ресурсіви для інвестування та здатність реципієнта використати ці ресурси настільки ефективно, щоб забезпечити достатній рівень прибутку як для себе, так і для власника самих ресурсів. Українська влада неодноразово заявляла про наміри суттєво збільшити обсяги залучення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. Але якщо у мирний час невиконання цієї обіцянки можна було чимось компенсувати, то в умовах війни залучення додаткових коштів є питання виживання самої держави. Законом України від 16 листопада 2006 № 358 ”Про внесення змін до Закону України ”Про банки і банківську діяльність” врегульовано питання про надання іноземним банкам права відкривати на території України філії та здійснення такими філіями банківської діяльності.